Wat zijn de UX-principes van Google?

Het werkgebied van User Experience kan het best omschreven worden als het zoeken naar methodes om impact te krijgen op menselijke emoties bij het gebruik van softwareprogramma’s, websites, een webwinkel of gelijk welke online dienst.

User experience (UX) involves a person’s emotions about using a particular product, system or service.
Bron: Wikipedia

Wat je bij software moet doen om van punt A naar B te geraken, hoe de tekst geschreven is die ons moet leiden, het zijn maar 2 van de vele interactie-aspecten die van belang zijn in een ontwerpproces. Als deze interactie menselijk aanvoelt dan zullen we het product of de website graag gebruiken. Google volgt enkele principes waaraan al hun producten moeten voldoen. Vanaf het begin tot vandaag proberen ze trouw te blijven aan deze filosofie. De manier waarop Google, samen met enkele andere groten de richting van het web bepaalt, is een voortdurende uiting van het extreem toepassen van hun basisfilosofie die samengevat is in deze “10 things”:

 1. Focus on the user and all else will follow
  Doe wat de eindgebruiker wil en de rest gaat vanzelf. Simpel toch? Maar hoe kan je die eindgebruiker tevreden maken, en wie is die eindgebruiker? Of, wie wil je dat die eindgebruiker is en waarmee wil je hem of haar tevreden maken? Hoe specifieker je deze vraag kunt beantwoorden, hoe beter je product zal zijn.
 2. It’s best to do one thing really, really well
  Veel websites zijn gemaakt met de ambitie om een aantal verschillende dingen te doen. Dat heeft dikwijls als gevolgd dat alles een beetje goed is, maar vooral ook dat je moeilijk in een oogopslag te weten komt wat je kunt doen en hoe alles in elkaar zit. Hoe sneller het doel van een website duidelijk is, hoe liever je bezoekers er zullen zijn. Dit principe kan je over de hele lijn doortrekken: ook een webpagina is gebaat bij één duidelijke focus. Eén boodschap per pagina brengen betekent keuzes maken over wat je weglaat. 
 3. Fast is better than slow
  Als je website traag is mag al de rest nog zo goed en mooi zijn. Als het traag werkt, zal de gebruikerservaring in zijn totaliteit als slecht beoordeeld worden.
 4. Democracy on the web works
  Google heeft het hierbij vooral over de volgorde waarin hun zoekresultaten gepresenteerd worden. Een website wordt hoog geranked als er veel anderen zijn die naar de website verwijzen. Het publiek beslist dus mee over wat het belangrijkste is.
 5. You don’t need to be at your desk to need an answer
  Het web en de toestellen waarmee we surfen zijn meer mobiel geworden. Als de dienst die je online brengt daar geen rekening mee houdt dan verlies je een (alsmaar groter wordend) deel van je potentiële publiek.
 6. You can make money without doing evil
  Google is business. Je kan adverteren tegen betaling, maar ook hier zijn principes vastgelegd die rekening houden met de basisfilosofie. Bij Google worden advertenties alleen getoond als er een verband is met de zoekvraag. De adverteerder weet dus niet op voorhand hoeveel keer zijn advertentie zal getoond worden, want de eindgebruiker blijft ook hier de hoofdrol spelen.
 7. There’s always more information out there
  Google streeft compleetheid na en is daarom voortdurend op zoek naar onontgonnen terrein. Dat ze ook boeken uit bibliotheekcollecties scannen past in deze ambitie.
 8. The need for information crosses all borders
  De volledige wereld en elke taal, dat is het werkgebied voor Google. Daarvoor hebben ze kantoren in meer dan 60 landen en onderhouden ze bijna 200 internetdomeinen in 130 verschillende talen. De  ontwikkeling van Google Translate kadert in deze ambitie.
 9. You can be serious without a suit
  De bedrijfscultuur van Google is informeel, en ook dat is deel van de basisfilosofie. Het doel? Creativiteit bevorderen en de juiste medewerkers blijven aantrekken.
 10. Great just isn’t good enough
  Een goed product is een startpunt en geen eindpunt. Als je het kunt waarmaken om een goed product voortdurend te verbeteren, dan pas kan je je onderscheiden van wat anderen doen. Nooit tevreden zijn is het motto.

Finding an answer on the web is our problem, not yours.
Ultimately, our constant dissatisfaction with the way things are becomes the driving force behind everything we do.
Bron: Ten things we know to be true

Heb jij voor wat je online doet een basisfilosofie? Als het nog niet zo is, leg het dan vast. Want eens je bezig bent geraak je snel afgeleid van je oorspronkelijke doel. Soms wil je iets snel in orde hebben of is er een technisch obstakel of kost iets teveel en voor je het weet ben je aan het afwijken van je wat je wou bereiken. En als het doel niet duidelijk is, dan zal de gebruikerservaring ook niet goed zijn.

Also read...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>